CONDICIONS DE VENDA

www.shopbolet.pswebshop.com és un projecte on-line de SAT Mas Lluet

Carretera St.Marçal km 15 BV2117 08732 Barcelona - Catalunya - Espanya

CIF: F58437450

Es fa constar que les presents condicions regeixen exclusivament la venda per part de www.shopbolet.pswebshop.com de productes presentats en el seu lloc web www.shopbolet.pswebshop.com i que, com ja s'ha aclarit anteriorment, els productes que s'ofereixen estan reservats a particulars.

La confirmació d'una comanda d'un producte ofert en el lloc web www.shopbolet.pswebshop.com implica l'acceptació expressa per part teva de les presents condicions generals de venda, sense que sigui necessària la teva signatura per confirmar aquesta acceptació.

PREU

Els preus dels nostres productes s'expressen en euros amb tots els impostos inclosos; no s'inclouen les despeses de gestió i enviament, l'import s'indicarà en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda (vegeu condicions d'enviament).
shopbolet.pswebshop.com es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.
Els productes seran propietat de shopbolet.pswebshop.com fins que s'aboni per complet el seu preu


MODALITATS DE COMANDA

Les dades contractuals seran objecte de confirmació i aquestes dades contractuals es recopilaran abans de la realització de l'enviament.

Clubtorres.es/shop es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior.

Ens comprometem a acceptar la teva ordre de comanda d'acord amb els termes de les condicions generals de venda aquí exposades.

El client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de venda abans de confirmar les seves comandes.

La confirmació d'una comanda implica, per tant, l'acceptació d'aquestes condicions generals de venda. A no ser que es demostri el contrari, les dades registrades per Clubtorres.es/shop constitueixen una prova del conjunt de transaccions realitzades entre Clubtorres.es/shop i els seus clients.

Clubtorres.es/shop farà tot el possible per gestionar totes les comandes.

DISPONIBILITAT

Les nostres ofertes de productes i preus són vàlides mentre s'exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles.

Per als productes que no es trobin en els nostres magatzems, les nostres ofertes són vàlides amb la condició que hi hagi disponibilitat per part dels nostres proveïdors.

Dins d'aquest marc, es facilitaran indicacions sobre la disponibilitat dels productes en el moment en què es processi cada comanda.

Aquesta informació serà proporcionada directament pels nostres proveïdors, podrien produir-se excepcionalment errors o modificacions.

En el cas que el producte no estigui disponible després del processament d'una comanda, s'informarà al membre per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la seva comanda, o bé de la cancel·lació del mateix. El client rebrà la devolució de l'import complet o parcial de la seva comanda en un termini màxim de 30 dies a partir de la realització de la comanda.

PAGAMENT

FORMA DE PAGAMENT

El pagament de les compres s'efectua mitjançant targeta de pagament o PayPal.

Acceptem les següents targetes de crèdit: Visa / Eurocard i Mastercard.

El càrrec s'efectuarà en el compte del client en un termini màxim de 4 dies a partir de la data de la comanda, que es considerarà efectiva després de la confirmació de l'acord entre els centres de pagament.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL.

En el moment en què prems el botó "Validar", durant la confirmació de la comanda, el nostre banc verifica la validesa del nombre de la targeta de crèdit i comprova que no estigui bloquejada.

shopbolet.pswebshop.com no té en cap cas accés a les teves dades bancàries ni els guarda en els seus servidors. Per aquest motiu, hauràs facilitar de nou cada vegada que facis una nova transacció a la nostra pàgina web.

D'aquesta manera, obtens una doble protecció contra abusos i fraus.

PAGAMENT SEGUR

En conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, us informem que shopbolet.pswebshop.com verifica la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d'una comanda.

Aquest procés forma part de la nostra lluita contra el frau en les maneres de pagament per Internet i per protegir el conjunt dels consumidors.

shopbolet.pswebshop.com ha dissenyat un procés de verificació amb l'objectiu d'impedir la utilització fraudulenta de les dades bancàries dels nostres clients. En l'àmbit d'aquest procés, shopbolet.pswebshop.com es reserva el dret de demanar als seus clients l'enviament (per fax o correu postal) d'una còpia de tots dos cares del seu document nacional d'identitat, així com d'un justificant de la seva domicili de menys de tres mesos d'antiguitat. No es podrà enviar cap comanda abans de la recepció i la comprovació d'aquests documents. Els documents sol·licitats hauran d'enviar en un termini de sis dies hàbils.

shopbolet.pswebshop.com es reserva el dret d'efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents esmentats anteriorment, o si aquests no són vàlids.

LLIURAMENT

ASPECTES GENERALS

El termini de lliurament màxim un cop confirmada la comanda serà de cinc dies laborables, no obstant aquest termini pot variar en funció de la xarxa de distribució proveïda pels nostres transportistes per a cada regió.

Els terminis d'expedició d'una comanda varien per a cada venda i s'indiquen en la fase de confirmació de la comanda. També s'esmenten en el missatge de recapitulació de la comanda i poden consultar-se en El meu compte / Les meves comandes.

Els productes s'envien a l'adreça indicada pel client durant la realització de la comanda. Per tal d'optimitzar el lliurament, convidem al soci a que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual.

shopbolet.pswebshop.com es reserva, la possibilitat de fraccionar els enviaments. Les comandes s'envien a través de diversos operadors logístics.

En aquest cas, només es facturaran les despeses de gestió i enviament corresponents a un únic enviament.

shopbolet.pswebshop.com no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.

PROBLEMES AMB L'ENTREGA

Si el client no es troba a l'adreça indicada per rebre el seu paquet, normalment s'intenta lliurar el paquet a un familiar o una persona vivint al mateix lloc. Si aquesta entrega resultés fallida, l'agència deixarà nota d'avís al destinatari amb totes les dades de l'enviament i telèfon de contacte de l'agència per fixar nova data de lliurament.

Si el destinatari no es posés en contacte amb l'Agència en el termini de dos dies següents al primer intent, l'agència es posarà en contacte amb el destinatari per fixar nova entrega

En el moment en que rebis el teu paquet, has de:

Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.

Assenyalar qualsevol anomalia en l'ordre de compra, fent constar les teves reserves i incloent la teva signatura.

Si cal reenviar els articles, agència de transports es posarà en contacte amb el client per concretar dia i hora de recollida. La mercaderia ha d'anar acompanyada amb l'albarà d'origen.

En cas que el producte es retardi o no arribi al seu destí, el client pot dirigir-se al nostre servei d'atenció al client, enviant un correu electrònic mitjançant el formulari de contacte de shopbolet.pswebshop.com

En cas d'una devolució a causa de la impossibilitat de lliurar la comanda (adreça del destinatari incorrecta, termini de recollida acabat ... etc) el client és automàticament notificat per email. Sense notícies de la seva part en els propers 1 mesos a partir de la recepció de l'email, shopbolet.pswebshop.com es reserva el dret de cancel·lar la comanda.

TERMINI DE DEVOLUCIÓ

D'acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client disposa d'un termini de devolució de catorze dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia.

No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la venda posterior

No es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda). La devolució dels productes o serveis sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel membre.

Aquestes quantitats s'han d'ingressar al banc del client en un termini de 30 dies a partir de l'exercici del dret de devolució.

En tots els casos, s'enviarà un correu electrònic al client informant del reemborsament.

Les despeses d'enviament són a càrrec del client, així com els de devolució

Queden excloses d'aquest cas aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte. En aquest cas, shopbolet.pswebshop.com es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o es reintegrarà l'import. També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior enviament.

Per fer efectiva una devolució poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93 891 81 53 o al correu electrònic cavasbolet@cavasbolet.com

No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.

No s'acceptaran enviaments contra reemborsament.

En conformitat amb la legislació bancària, no es podran efectuar reemborsaments en targetes de crèdit la data de caducitat hagi vençut. En aquest cas, shopbolet.pswebshop.com es reserva el dret de demanar al client totes les dades necessàries per efectuar el reemborsament corresponent.

PRODUCTES

Els productes oferts s'adeqüen a la legislació espanyola vigent i amb les normes aplicables a Espanya.

La societat shopbolet.pswebshop.com farà tot el possible perquè les imatges fotogràfiques dels seus productes representin fidelment els productes oferts. Així mateix, cada producte va acompanyat d'una descripció exacta de les seves característiques principals. En cas que hi hagi una manca de correspondència evident entre les característiques del producte i la seva representació, el membre podrà tornar i sol·licitar el seu reemborsament d'acord a l'estipulat en la clàusula 6.

MODIFICACIONS

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. shopbolet.pswebshop.com es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquesta pàgina web.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest lloc web. No obstant això shopbolet.pswebshop.com es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís, pel que fa a la disponibilitat dels seus productes i campanyes .

shopbolet.pswebshop.com es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions generals de venda, així com les condicions i termes d'ús d'aquesta pàgina web. Qualsevol modificació dels mateixos s'anunciarà convenientment. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.

Protecció de dades personals

La visita a aquest lloc web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni l'usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les finalitats per a les quals seran recollides les dades s'especificaran en el propi formulari de dades, incloent la gestió de l'alta com a usuari, enviament d'informació comercial de futures campanyes, productes i / o serveis per correu postal o per mitjans electrònics, incloent SMS, així com la realització d'enquestes. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades en un fitxer de què sigui responsable shopbolet.pswebshop.com així com el tractament informatitzat o no dels mateixos.

shopbolet.pswebshop.com ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Els usuaris les dades siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització, sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats escrivint-a l'adreça de correu electrònic cavasbolet@cavasbolet.com

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida.

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie d'aquest lloc web permet que pugui contactar amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie d'aquest lloc web pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera, en aquest lloc web, que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

shopbolet.pswebshop.com podrà facilitar dades nominatives als seus socis comercials.

D'aquesta manera, l'usuari podrà rebre ofertes comercials de tercers. Referent a això, s'especifica que, excepte rebuig exprés per part de l'usuari, shopbolet.pswebshop.com podrà facilitar les dades d'aquest als seus socis comercials. No obstant això, pel que fa a l'adreça de correu electrònic del client, shopbolet.pswebshop.com només podrà utilitzar o facilitar aquesta direcció als seus socis amb l'autorització expressa de l'usuari.

Per descomptat, l'usuari podrà en tot moment anul·lar aquesta autorització, comunicant el seu rebuig per correu electrònic a la següent adreça: cavasbolet@cavasbolet.com

NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT

L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. shopbolet.pswebshop.com realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats (explorer, chrome, firefox, safari, opera).

shopbolet.pswebshop.com no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyada la pàgina web. L'accés a aquest lloc web es realitza en un entorn no segur, pel que la informació es transmet de forma no xifrada.

shopbolet.pswebshop.com no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas shopbolet.pswebshop.com serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. shopbolet.pswebshop.com no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tota la informació continguda en shopbolet.pswebshop.com, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d'autor i altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a shopbolet.pswebshop.com, o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d'aquest lloc , i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del lloc web i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el " contingut "" ") són propietat exclusiva de Clubtorres.es/shop, o dels seus llicenciats, amb tots els drets reservats. Cap part del contingut del lloc web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta , mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de shopbolet.pswebshop.com. Sempre que l'usuari estigui legitimat per utilitzar la pàgina web, shopbolet.pswebshop.com atorga una llicència limitada per utilitzar i accedir al website i al contingut de l'website i per descarregar legítimament i només per a ús personal i no comercial, el contingut d'aquest, sempre que es mantinguin intactes totes les advertències sobre drets d'autor i propietat intel·lectual. No es podrà carregar o republicar contingut del website en cap lloc d'Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del website queda estrictament prohibit.

MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de shopbolet.pswebshop.com o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de shopbolet.pswebshop.com que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a shopbolet.pswebshop.com sense el permís escrit de shopbolet.pswebshop.com o de la tercera empresa.

Tot el contingut del lloc web i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el " contingut "" ") són propietat exclusiva de shopbolet.pswebshop.com, amb tots els drets reservats. Cap part del contingut del lloc web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de shopbolet.pswebshop.com. Sempre que l'usuari estigui legitimat per utilitzar la pàgina web, shopbolet.pswebshop.com atorga una llicència limitada per utilitzar i accedir al website i al contingut de l'website i per descarregar legítimament i només per a ús personal i no comercial, el contingut d'aquest, sempre que es mantinguin intactes totes les advertències sobre drets d'autor i propietat intel·lectual. No es podrà carregar o republicar Contingut del web enlloc d'Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del website queda estrictament prohibit.

ACCIONS JUDICIALS

shopbolet.pswebshop.com es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les condicions generals de venda aquí exposades estan subjectes a la legislació espanyola. En cas de litigi sobre la interpretació, execució o validesa d'aquestes condicions generals de venda, tindran competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

shopbolet.pswebshop.com compleix amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa sobre serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel que ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.

En el moment en que un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda i enviar informació sobre ofertes i serveis de les empreses del grup que pudan resultar d'interès als nostres clients.

shopbolet.pswebshop.com assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, ja que els danys personals que es sol·liciten són sempre les estrictament necessàries.

shopbolet.pswebshop.com es compromet a no donar-los un altre ús que l'acordat ia no cedir-les ni vendre a tercers aliens a les empreses del grup sota cap concepte. En qualsevol cas els clients de clubtorres.es/shop podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a SAT Mas Lluet Caves Bolet Crta. Carretera St.Marçal km 15 BV2117 08732 Barcelona - Catalunya - Espanya.

En aquest sentit, l'Usuari queda informat i dona el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de shopbolet.pswebshop.com (SAT MES LLUET., Amb domicili social a Crta. Carretera St.Marçal km 15 BV2117 08732 Barcelona - Catalunya - Espanya.), degudament inscrits davant el Registre General de Protecció de dades de caràcter personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a fi d'accedir a la informació i als serveis facilitats per clubtorres.es/shop a través de la pàgina web, i si escau per al manteniment de la relació contractual, així com per a l'enviament d'ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals de les empreses del grup.

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a shopbolet.pswebshop.com els canvis que es produeixin en els mateixos. L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, clubtorres.es/shop exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic oa través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment.

shopbolet.pswebshop.com informa a l'Usuari que podrà donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l'adreça de correu electrònic cavasbolet@cavasbolet.com

ÚS DE COOKIES

Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni queden obligats a això.

Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies (entès com a conjunt de caràcters que s'emmagatzemen en el disc dur oa la memòria temporal de l'ordinador d'un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web), amb la finalitat de millorar el servei prestat per Bolet. La informació només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip. Normalment els llocs web utilitzen les cookies per obtenir informació estadística sobre les seves pàgines web, i analitzar el comportament dels seus usuaris. Aquestes galetes s'instal·len automàticament a l'ordinador emprat pels Usuaris però no emmagatzemen cap tipus d'informació relativa a aquests, perquè és anònima. La informació que l'usuari emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un nombre que identifica un usuari, a més de preferències com l'idioma de navegació utilitzat, i la data en la qual es va dipositar la galeta. Bolet també podrà registrar les seves adreces IP (Internet Protocol) com identificador de l'ordinador des del qual s'accedeix a la web, per diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per administrar la nostra pàgina web i per analitzar les tendències dels Usuaris. Això permetrà reconèixer en les seves pròximes visites al nostre lloc web, millorar el nostre lloc web i oferir un servei més personalitzat.

En concret, ens permeten:

Fer una estimació sobre números i patrons d'ús.

Emmagatzemar informació sobre les teves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els teus interessos individuals.

Accelerar les teves cerques.

Reconèixer quan tornis al nostre lloc, sempre que accedeixis des de l'ordinador on t'has validat com a Soci amb el teu email i contrasenya.

En el cas que no vulguis ser recordat per l'ordinador com a usuari hauràs de marcar l'opció de "tancar sessió" sempre que abandonis la web, en cas contrari, sempre que s'hi accedeixi a www.shopbolet.pswebshop.com a través del mateix ordinador, se't reconeixerà automàticament com a soci, sense necessitat de validar-amb el nom correu electrònic i la contrasenya.

Si vols pots configurar el teu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el teu disc dur. No obstant això, si selecciones aquesta configuració, potser no puguis accedir a determinades parts del lloc web o no puguis aprofitar-te d'algun dels nostres Serveis. Llevat que hagis ajustat la configuració del teu navegador de manera que rebutgi cookies, el nostre sistema produirà cookies quan et connectis al nostre lloc. Si us plau, consulta les instruccions i manuals del navegador per ampliar aquesta informació.

POLÍTICA DE COOKIES

En el transcurs de les teves visites a la nostre pàgina shopbolet.pswebshop.com utilitza cookies pròpies i de tercers. Les cookies són petits arxius de dades que s'emmagatzemen en el sistema de l'usuari, i que permeten personalitzar i facilitar la navegació de l'usuari per la pàgina web. Aquests arxius s'associen a un usuari anònim sense que puguin deduir dades personals d'aquest. Aquestes cookies no contenen informació confidencial que et pertany.

Les cookies pròpies són aquelles que s'envien a l'equip de l'usuari des de l'equip gestionat per l'editor, i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.

Les galetes de tercers són aquelles que s'envien a l'equip de l'usuari des d'un equip que no és gestionat per l'editor, sinó que envia una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

TIPUS I FINALITAT DE LES COOKIES

Les cookies que s'utilitzen són les següents:

COOKIES AFECTADES

GOOGLE ANALYTICS

Nom galeta: __utma

Cookie d'un tercer

Generada per: Google Analytics

Ús: s'utilitza per distingir els usuaris i sessions. La galeta es crea quan la biblioteca javascript executa i les galetes _utma no existeixen. La galeta s'actualitza cada vegada que les dades s'envien a Google Analytics.

Durada: 2 anys

Nom galeta: __utmb

Cookie d'un tercer

Generada per: Google Analytics

Ús: S'utilitza per determinar noves sessions / visites. La galeta es crea quan la biblioteca javascript executa i les galetes _utmb no existeixen. La galeta s'actualitza cada vegada que les dades s'envien a Google Analytics.

Durada: 1 dia

Nom galeta: __utmc

Cookie d'un tercer

Generada per: Google Analytics

Ús: No s'utilitza en ga.js. Històricament aquesta galeta opera juntament amb la galeta _utmb per determinar si l'usuari estava en una nova sessió / visita ..

Durada: Sessió

Nom galeta: __utmz

Cookie d'un tercer

Generada per: Google Analytics

Ús: Emmagatzema la font de trànsit o campanya que explica com l'usuari va arribar al seu lloc. La galeta es crea quan la biblioteca javascript executa i s'actualitza cada vegada que les dades s'envien a Google Analytics ..

Durada: 6 mesos

Nom galeta: __ga

Cookie d'un tercer

Generada per: Google Analytics

Ús: Cookie fixada per Google Analytics i s'utilitza per distingir usuaris.

Durada: 2 anys

Si vols més informació sobre quin ús fem de les cookies, envia'ns un correu electrònic a cavasbolet@cavasbolet.com

www.shopbolet.pswebshop.com 2015 © Tots els Drets Reservats.